Yös

Yös (7)

2020-2021 ETÜYÖS kontenjanları için tıklayınız.
Yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca web sayfasında belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybetmiş…
Tercih işlemleri aşağıdaki yönergeler dikkate alınarak yapılmalıdır: Tercih işlemleri 17-24 Temmuz tarihleri arasında sistem üzerinden yapılacaktır. Adaylardan,öğrenci kabul yönergesindeki şartlar dikkate alınarak örgün öğretim programları için en fazla 3 tercih…
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla…
Sınavda 40 sayısal ve 40 sözel mantık sorusu olmak üzere Temel Öğrenme Becerileri başlığı altında toplam 80 soru sorulacaktır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Programa yerleşen öğrenciler, Üniversitenin ilgili birimleri…
Yurtiçinden ve yurtdışından sınava başvurular, https://e-yos.erzurum.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. ETÜYÖS sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonrasında bir programa kayıt olmak için aşağıda verilen koşullara…
Yurt içinden ve yurt dışından yapılan tüm başvurular, yalnızca https://e-yos.erzurum.edu.tr/ internet adresinden yapılacaktır. İlan edilen sınav başvuru tarihleri arasında, yukarıda yazılı internet adresinden yapılmayan, elden ya da posta yoluyla yapılan…