Yös Sınavı

Erzurum Teknik Üniversitesi Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (ETÜYÖS), Erzurum Teknik Üniversitesi ile sınavı kabul eden diğer Türk üniversitelerinde lisans ya da ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen, yurtdışından ya da yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını başvuru için kullanabilecekleri bir sınavdır.

Sınav, Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından yine bu sitede duyurulacak tarihler arasında yapılacaktır. Sınav dili Türkçe ve İngilizce'dır. ETÜYÖS-2020 sonucu 1 (bir) yıl geçerli olacak ve yalnızca 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı önlisans, lisans düzeyi başvurularında kullanılabilecektir.

Read 449 times
More in this category: ETÜYÖS Sınavı »