Kayıt Bilgileri

Yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca web sayfasında belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kayıt yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin temin edilmesi gerekmektedir:

Yurt Dışında İkamet edenler için:

a) Lise Diplomasının aslı ile Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi

b) Diploma Denklik Belgesi (ülkelerinizdeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınır)

c) Not Durumu Belgesi (transkript) aslı ile Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi

d) Uluslararası Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesinin aslı (ETÜYÖS) (Ek yerleştirmelerde YÖS sınav sonuç belgesi ya da uluslararası sınav belgesi SAT 1, Abitur. SAT 1 ve Abitur belgelerin aslı ile Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi bulunması gerekmektedir)

e) Vesikalık Fotoğraf (6 adet ölçüleri 4,5*6)

f) Pasaportun onaylı fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

g) Mavi kart sahiplerinin mavi kart ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi

h) Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanı (T.C. Uyruklu öğrenciler hariç)

i) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ( kayıt esnasında Ön Kayıt sonrası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Uluslararası Öğrenciler Ofisi tarafından verilen numara ile Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların birine yatırılır)

j) Türkçe Yeterlilik Belgesi (bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe Seviye Belirleme Sınavına alınacaklardır)

k) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular),

Türkiye’de ikamet edenler için:

a) Lise Diplomasının aslı ile Türkiye’de noter onaylı Türkçe tercümesi

b) Diploma Denklik Belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınır)

c) Not Durumu Belgesi (transkript) aslı ile Türkiye’de noter onaylı Türkçe tercümesi

d) Uluslararası Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesinin aslı (ETÜYÖS) (Ek yerleştirmelerde YÖS sınav sonuç belgesi ya da uluslararası sınav belgesi SAT 1, Abitur. SAT 1 ve Abitur belgelerin aslı ile Türkiye’de noter onaylı Türkçe tercümesi bulunması gerekmektedir)

e) Vesikalık Fotoğraf (6 adet ölçüleri 4,5*6)

f) Pasaportun onaylı fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili Türkiye’de noter onaylı örneği

g) Mavi kart sahiplerinin mavi kart ile birlikte İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi

h) Ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanı (T.C. Uyruklu öğrenciler hariç)

i) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ( kayıt esnasında Ön Kayıt sonrası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Uluslararası Öğrenciler Ofisi tarafından verilen numara ile Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların birine yatırılır)

j) Türkçe Yeterlilik Belgesi (bu belgeyi ibraz edemeyen adaylar Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe Seviye Belirleme Sınavına alınacaklardır)

k) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular)

Kayıt sırasında belgelerini belirtilen kayıt tarihleri arasında eksik getiren ya da sunamayan adayların üniversiteye kayıtları yapılmaz.

İlgili programlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler Üniversitede her öğretim yılında belirlenen ve Üniversite internet sitesinde ilan edilen eğitim ve sürdürülebilir yaşam maliyetinin finansal kaynağını uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek zorundadırlar.

Suriye, Irak ve Libya’dan gelen ve ilgili kurumlar tarafından kayıt altına alınan öğrencilerden ortaöğretimini Geçici Eğitim Merkezlerinde bitirip “Geçici Eğitim Merkezi Diploması/Belgesi” denkliği ile birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlarını yaptırarak gerekli şartları yerine getirip mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir. Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde Geçici T.C. Kimlik numarası başvurusunda bulunup, alacakları TC kimlik numaralarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen asgari ve azami miktarlar aşılmamak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

Vize ile ya da vize muafiyetinden yararlanarak Türkiye’ye gelip önlisans, lisans seviyelerinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerden ‘öğrenim meşruhatlı vize’ aranmamaktadır.

‘Sınav Sonuç Belgesi’ ‘Öğrenci Kabul Belgesi’ yerine geçmektedir.

 

Read 321 times
More in this category: « Tercihler Kontenjanlar »